“Chudobným slúžte s veľkou prívetivosťou a úctou. Oni vám otvoria nebo.”
 sv. Vincent

Zápis do 1. ročníka ZŠ sv. Vincenta

Milí rodičia, príďte 4. a 5. apríla k nám a zapíšte svojich prváčikov do Vincentky

Usmernenia k zápisu nájdete  : TU :

Za dvere našej školy môžete nahliadnuť aj prostredníctvom krátkeho videa na:  https://youtu.be/gppYZKZxj88