“Naša prirodzenosť túži po stálej zmene. Ak sa dáme ovládať, staneme sa nestálymi a nepokojnými.”
 sv. Vincent

Komunity