“Človek sa ťažko obráti, ak ho nemôžeme získať miernosťou a trpezlivosťou.”
 sv. Vincent