“Chudobným slúžte s veľkou prívetivosťou a úctou. Oni vám otvoria nebo.”
 sv. Vincent
Mariánsky rok
Aktuality

Mariánsky rok – časť 2.

V piatok večer, 23. februára, sme pokračovali v stretnutiach v rámci Mariánskeho roku, ktorý prežívame v našej Kongregácii. Naše pozvanie prijal minorita páter Lucián Bogucki. Počas stretnutia sa nám

Pokračovať v čítaní