“Ľudia odchádzajú…. a Boh…. zostáva.”
 sv. Vincent