“Svoju zvláštnu pozornosť zameraj na čnosti, ktoré sú znázornené na štyroch koncoch kríža: Pokora, láska, poslušnosť, trpezlivosť.”
 sv. Vincent

Formácia