“Naša zásada: Nič nežiadať, nič neodmietnuť!”
 sv. Vincent

Formácia