“Denne si hovorme – chcem byť dobrý, pokorný a jednoduchý!”
 sv. Vincent

Nekrológy

Prvé sestry boli pochovávané v krypte, ktorá sa nachádza pod kláštorným kostolom prvého domu Kongregácie v Satmári. Tu je umiestnená i urna so srdcom biskupa Jána Háma, zakladateľa. Z malého dvora vedú schody do krypty. Na bielej mramorovej tabuli blízko vchodu čítame nápis:

TU ODPOČÍVA SESTRA POSCH M. ALCANTÁRA
1855 – 1942
novicmajstrova, sestra so železnými sľubmi,
vychovávateľka pokolení, srdce rehole,
sestra vzorného života – ktorá sa modlí za nás u Pána.
R.I.P.

Viac zo života s. M. Alcantáry >>>