“Prívetivosť a miernosť otvárajú srdce!”
 sv. Vincent

Juniorát

Sestry v čase od zloženia prvých sľubov až do obdobia zloženia doživotných sľubov sa formujú v tzv. junioráte. 

V čase juniorátu sestry už pracujú podľa svojho odborného vzdelania alebo študujú pre potreby Kongregácie. Niekoľko krát do roka sa schádzajú na spoločných formačných stretnutiach, aby sa povzbudili. Vzájomný kontakt podporuje povolanie, pomáha zdolávať ťažkosti a kríže. 

Počet junioriek:  5

Magistra junioriek:   s. M. Ludvika Pajonková