“Boh nikdy neodopiera svoju pomoc, keď príde jeho čas a keď sme zo svojej strany urobili, čo sme mohli.”
 sv. Vincent

Zakladateľ

Otec biskup Ján Hám

Milosrdné sestry svätého Vincenta – Satmárky založil otec biskup zo Satu-Mare – Ján Hám 29. augusta 1842. 

biskup Ján Hám

Ján Hám sa narodil 5. januára 1781 v meste Gyongyosi, dnešnom Maďarsku, ako druhé dieťa chudobného obuvníka Jozefa a Františky, rodenej Pécs.     

Životopis Jána Háma    >>>

Biskup Ján Hám z poníženosti nenapísal konštitúcie pre svoje milosrdné sestry. Prevzal ich z Gumpendorfu, kde sestry mali konštitúcie s duchom svätého Vincenta de Paul. Samotný biskup Ján Hám mal veľa spoločného s týmto svätcom Francúzska. Zvolil ho po Nepoškvrnenej Panne Márii za druhého patróna Milosrdných sestier. 


Svätý Vincent de Paul

Konštitúcie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok, ktoré založil otec biskup Ján Hám, nesú ducha svätého Vincenta de Paul. 

Vincent de Paul sa narodil 24. apríla 1581 v Pouy vo Francúzsku ako tretie zo šiestich detí, v rodine sedliaka, čo ovplyvnilo jeho správanie i konanie. S vekom sa rozvíjal rozhodný temperament, humor, dynamizmus, prirodzený zmysel pre realitu, sedliacka múdrosť… 

Sv. Vincent svojím hlbokým pohľadom zachytil, že v chudobnom je Ježiš Kristus. Sv. Vincent nás učí a vyzýva prijímať druhých takých, akí sú a povzbudzuje k vytváraniu ozajstných medziľudských vzťahov. Pobáda nás, aby sme svojou prítomnosťou medzi ľuďmi sprítomňovali Ježiša Krista a jeho lásku k nám.

Život a dielo sv. Vincenta de Paul  >>>

sv. Vincent (maľba s. Lujza Dragošková)