“Človek sa má radovať z toho, že môže preukazovať skutky milosrdenstva.”
 sv. Vincent

Noviciát

Noviciát je najzložitejšie obdobie formácie. Preto prebieha uzatvorene. K prijatiu do noviciátu je potrebné: 

  • dovŕšenie minimálne 17. roku života 
  • aby žiadateľka nevstupovala pod vplyvom násilia, veľkého strachu alebo podvodu, nesmie byť členkou iného rehoľného spoločenstva. 

Musí predložiť: 

  • svedectvo o krste 
  • svedectvo o birmovaní 
  • svedectvo o slobodnom stave 
  • lekárske potvrdenie o zdravotnom stave 

s. Tarzícia a magistrou s. Júliou

Noviciát trvá dva roky. Generálna predstavená po rozhovore s novickou, magistrou noviciek a so súhlasom generálnej rady môže novicke dovoliť zložiť dočasné sľuby. 

Miesto noviciátu:   Vrícko

Magistra noviciek:   s. M. Júlia Kolumberová 

Počet noviciek:  1