“Láska nehľadí na svoj prospech.”
 sv. Vincent

Permanentná formácia

„Prvé sestry sv. Vincenta sa vyznačovali mimoriadnou horlivosťou vo vzdelávaní. V duchu sv. Vincenta budeme aj my ako milosrdné sestry vedieť zmierňovať ľudskú biedu svojej doby, keď budeme duchovne a odborne na to pripravené.“ (Konštitúcie Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta-Satmárok)

Vzájomnému rastu v duchovnej, spoločenskej a osobnej oblasti si jedna druhej pomáhame i stretnutiami v rámci permanentnej formácie. Tieto stretnutia sú určené pre sestry, ktoré už zložili doživotné rehoľné sľuby.