“Naša zásada: Nič nežiadať, nič neodmietnuť!”
 sv. Vincent

Kandidatúra

Obdobie  kandidatúry  tvorí čas  prvotnej adaptácie prijatej kandidátky a oboznámenia sa so základnými pojmami duchovného i náboženského života.

POPIS ETAPY

„Je veľmi dôležité postupne formovať mladého človeka tak, aby neskôr „čítal“ a až potom „písal“ svoj životný príbeh z Božieho pohľadu“ (A. Cencini)

  • je obdobím zameraným predovšetkým na prvé rozpoznávanie povolania. Spoločnosť spoznáva kandidátku a kandidátka spoločnosť. Formácia v kandidatúre je zameraná na to, aby človek spoznal či cesta, ktorou sa uberá, je v súlade s Božím plánom o ňom.

Kandidatúru kandidátka nemusí, ale môže absolvovať v komunite sestier. Môže ju absolvovať aj počas štúdia. 

Miesto kandidatúry: Ružomberok

Magistra kandidátoks. M. Dobroslava Lakatošová

Kandidátky:  1