“Dokonalosť nespočíva v mnohých skutkoch, ale v tom, že ich konáme v duchu nášho Pána!”
 sv. Vincent

Máme nové generálne vedenie

7. – 13. mája 2022 sa vo Vrícku konala volebná generálna kapitula. Zišlo sa na nej 22 sestier, ktoré zastupovali slovenskú, rumunskú a maďarskú provinciu našej Kongregácie.

Ako už názov kapituly napovedá, jej hlavným cieľom bola voľba generálnej predstavenej a jej rady.

S. Pavla Draganová oboznámila kapitulu so správou o činnosti našej Kongregácie počas jej volebného obdobia (r. 2015 – 2022).

Po nej sestry pristúpili k samotnej voľbe a dopadlo to takto 😊

Generálnou predstavenou našej Kongregácie je:

  • s. M. Irena Kopanicová

Jej radkyňami budú:

  • s. M. Belarmína Ivančáková

  • s. M. Timotea Mordelová

  • s. M. Dobroslava Lakatošová

  • s. M. Bronislava Kráľová