“Zachovaj si dôveru voči sebe samému a zachováš si skromnosť.”
 sv. Vincent

Juniorky na ceste dozrievania

Od 17. do 19. júna sme sa stretli všetky juniorky našej Kongregácie spolu s magistrou na juniorskom stretku. Tento krát naše kroky viedli až do podtatranského mestečka Kežmarok. Prijali a úplne úžasne sa o nás starali milé sestričky redemptoristky.

Téma, na ktorú sme zaostrili a vďaka sestričke Ľudmile OSsR, ktorá si ju pre nás naozaj veľmi pekne pripravila a svojimi skúsenosťami i praktickými príkladmi priblížila, bola Cesta dozrievania.

Spravili sme si aj výletík a išli sme pozdraviť našu nebeskú Mamku na Levočskú horu. A samozrejme sme nevynechali ani spoločné modlitby či adoráciu. Bol to obohacujúci čas.

Tak teda nám všetkým prajem, aby sme s Jeho milosťou a orodovaním Panny Márie stále v odvahe a v pokore s vytrvalosťou kráčali k plnej zrelosti.

juniorka s. Miriam