“Láskavo a mierne koná ten, kto má ducha Pána Ježiša.”
 sv. Vincent

Formačné stretnutie v Čičmanoch

Od 6. – 8. mája 2022 sa uskutočnilo naše druhé stretnutie permanentnej formácie v Dome sv. Bystríka v Čičmanoch, ktorým nás sprevádzala s. Miroslava Tarajová z Inštitútu Dcér Márie Pomocnice.

Témou tohto stretnutia bolo: „Líder v zasvätenom živote“, o schopnosti viesť, o autorite a moci, o tom ako prejsť od starého k novému-teda o akejsi premene prostredníctvom klíčenia cez Boha, ktorý je prameňom.