“Dobré myšlienky, ktoré nám Boh dáva, sú ako relikvie. Musíme ich v sebe starostlivo uchovávať a uvádzať v činnosť!”
 sv. Vincent

Formačné stretnutie v Badíne

22. – 24. apríla 2022 nám duchovné centrum Xaver v Badíne poskytlo priestor na prvé stretnutie permanentnej formácie v tomto roku. Využili sme tak ešte relatívne pokojnejší čas veľkonočnej oktávy. Tieto stretnutia dýchajú neformálnou atmosférou. Zvykneme si na ne pozvať zaujímavého hosťa, od ktorého sa môžeme niečo nové naučiť alebo sa inšpirovať.

Takto úplne prirodzene medzi nás zapadla lektorka Andrea Božeková. Spoločne sme hovorili o tom, ako si pripraviť dobrý a inšpiratívny príhovor. Ako sa dá pracovať nielen so samotným slovom, ale zapracovať aj na svojom prirodzenom prejave. Čo sa dá robiť s trémou a ako môžeme druhého o niečom presvedčiť…

Jednoducho – celé je to umenie 😊