“Ber všetko v dobrom! Kto skutočne miluje, ten sa tak ľahko neurazí.”
 sv. Vincent

Materská škola sv. Lujzy v Ružomberku

Vzdelávací program SRDIEČKO
Zo života škôlky (FB)
Kontakty
Prevádzka a zamestnanci
Podmienky prijímania detí
Výročné správy MŠ

Obrázky: nástenné maľby v priestoroch MŠ, autorka s. Rudolfa Balážecová